Böna Bond

Beskrivning

Åkerbönor, även kallade favabönor eller bondbönor, är en av våra allra äldsta kultiverade växter. I våra trakter verkar den ha odlats redan under tidig stenålder, alltså ca 4000 år före vår tideräkning. Med tiden föll den i glömska, och sedan började den odlas som foder åt djur.