Gurka Eko Filmad

Beskrivning

Gurka är en klängväxt, och så trivs den bäst. Men har den inget att klänga på kryper den utefter marken. I Sverige odlas gurkan främst i växthus.