Melon Vatten Eko Mini

Beskrivning

Meloner är släkt med gurkan och pumpan. I varma länder växer den utomhus och plantan slingrar sig på marken, och förgrenar sig gärna om den får växa fritt.