Ris Parboiled 5 kg

Beskrivning

Ris är stapelföda för hälften av jordens befolkning. Det är ett spannmål och växer i odlingar som täcks med vatten.