Rödkål

Beskrivning

Vitkål och rödkål växer ute på friland och gillar att ha gott om utrymme. De har det gemensamma namnet huvudkål, och det beror på att formen ser ut just som ett runt huvud. Runt huvudkålen sitter större ”skyddsblad.